top of page
  • Writer's pictureDanka Sujanska

Depresia: Ako ju rozpoznať, čo robiť a nerobiť, ako jej predchádzať a liečiť ju

Depresia je ochorenie celého organizmu. Nie je to teda slabosť, nedostatok vôle alebo sebadisciplíny. Vedie k pocitom smútku, beznádeje, k strate prežívania radosti, energie aj vôle. Depresia je choroba, ktorá sa nedá prekonať vôľou. Keď sme depresívni, venujeme sa málo alebo vôbec príjemným aktivitám, a čím menej príjemných činností robíme, budeme tým viac depresívni.


Mozog s depresiou (vľavo), bez depresie (vpravo)

Je to bludný kruh, ale, našťastie, funguje to aj opačne. Čím viac príjemných aktivít zaradíme do bežného života, tým menej depresívne sa cítime, a čím menej depresívne sa cítime, tým viac príjemných aktivít budeme pravdepodobne vykonávať. Depresia je viac ako smútok, je to komplexný telesný a psychický stav, zasahuje náladu, telesné pocity, správanie aj myslenie. Príznaky depresie Pacienti, ktorí prekonali závažnú depresiu hovoria, že utrpenie pri nej je oveľa horšie ako pri najhorších telesných bolestiach. Depresia sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Môže to byť spôsobené rozdielom medzi pohlaviami, hormonálnymi zmenami či dedičnou záťažou. Genetická predispozícia je pravdepodobná pri všetkých formách depresie, ale odlíšiť vplyv rodinného prostredia býva niekedy veľmi ťažké. Typy depresie Endogénna depresia je depresia spôsobená vnútornými príčinami, bez prítomnosti skľučujúcej situácie. Exogénna depresia je neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skľučujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skúške); liečba psychoterapiou. Larvovaná depresia je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky. Psychogénna depresia je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, neurotická depresia a pod. Aké sú príčiny depresie? Stresujúce zážitky Epizóda depresie môže nasledovať bezprostredne po dramatickej príhode, akou je napríklad úmrtie v rodine, rozvod či strata zamestnania. Psychologické a sociálne faktory Biologické príčiny vychádzajú z dedičného základu, ale biochemické zmeny v mozgu vyvolávajú aj psychologické podnety. Z psychologického hľadiska je pri vzniku ochorenia veľmi dôležitá schopnosť vyrovnať sa s rôznymi stratami v živote.


Ako rozpoznať depresiu? AKO SA CÍTIM? Smutne, strašne, bez radosti, bez záujmu, beznádejne, vystrašene, poškodene, netrpezlivo, na dne, unavene, bez východiska, nič ma neteší, bez duše. ČO CÍTIM V TELE? Bolesti hlavy, búšenie srdca, bolesti žalúdka, nutkanie na močenie, nezáujem o sexualitu, celkovú slabosť, závraty, stratu elánu, energie, nespavosť, nechuť do jedla. AKO SA SPRÁVAM? Nič nerobím, stále premýšľam, o nič sa nepokúšam, neviem sa rozhodnúť, neviem sa rozhýbať, nedokončím nič, neviem sa sústrediť, som bez vôle. AKO ROZMÝŠĽAM? Som neschopný, som vinný, musím zomrieť, som škaredý, som nula, budem potrestaný, za nič nestojím, nikto ma nepotrebuje, som nešikovný a hlúpy, moja minulosť je zlá a budúcnosť ešte horšia, nikto ma nemá rád. Aké sú varovné signály a príznaky depresie? Pociťujete zvýšenú záťaž pri práci, častejšie sa dostávate do konfliktov alebo nahromadili sa vám povinnosti a vy nevie, čo ďalej od zúfalstva? Môže ísť o varovné signály nastupujúcej depresie. Depresia sa často prejaví, ak zažijeme stratu či už ide o stratu blízkej osoby, stratu zdravia, stratu zamestnania alebo prežívame finančnú tieseň. Medzi varovné príznaky depresie patria najčastejšie: nespavosť únava nechutenstvo strata radosti precitlivenosť plačlivosť nespokojnosť nepokoj a podráždenosť pocity menejcennosti pocity viny a výčitky smútok a pesimizmus Čo robiť počas depresie? Ujasnite si, že depresia je choroba, ktorá je liečiteľná. Dôverujete svojmu lekárovi. Skúste robiť to, čo dokážete a čo vás pritom nezaťažuje. Venujete sa príjemným aktivitám. Ťažšie a dlhšie činnosti si rozdeľte a doprajte si oddych. Udržujte kontakt s blízkymi ľuďmi. Pokiaľ vás prepadávajú myšlienky na samovraždu, povedzte to svojim blízkym a lekárovi. Môžete plakať, kedykoľvek potrebujete. Vysvetlite svojej rodine, že depresia nie je slabosť, ale choroba, ktorá je liečiteľná. Čo nerobiť počas depresie? Neklaďte si náročné úlohy a ciele. Nerobte závažné rozhodnutia. Neporovnávajte aktivitu v chorobe so svojou aktivitou v zdraví. Nepresviedčajte sa, že depresiu prekonáte vôľou. Nepokúšajte sa depresiu prespať. Nedôverujte svojim pesimistickým myšlienkam. Neverte ľuďom, ktorí vás nabádajú, aby ste sa vzchopili. Necestujte na dovolenku. Nečakajte od liečby zázraky za niekoľko dní. Neukončite predčasne liečbu, aj keď sa už budete cítiť dobre.


Liečba depresie Najúčinnejšia liečba depresie je komplexná, t. j. vyvážená kombinácia biologických a psychosociálnych metód podľa štádia a príznakov ochorenia. Čo sa deje počas depresie v mozgu Epizóda depresívnej nálady je spojená s nedostatkom serotonínu alebo noradrenalínu v nervových zakončeniach (synapsiách) v mozgu. Antidepresíva zvyšujú postupne dostupnosť týchto látok a tým pomáhajú normalizovať Ako sa depresia lieči Najdôležitejšou pre liečbu depresie a jej predchádzanie je užívanie antidepresív. Pri ľahších formách môže dostatočne pomôcť samotná psychoterapia. Optimálna je však kombinácia antidepresív a psychoterapie. Antidepresíva Antidepresíva pomáhajú vytvoriť neurohumorálnu rovnováhu na tých neurónoch v mozgu, kde je pri depresii nedostatok mediátorov. Vzhľadom na to, že priamo chýbajúce neurotransmitery nedodávajú, ale regulujú ich porušenú rovnováhu, ich efekt nie je okamžitý, ale spravidla sa objaví po 3-4 týždňoch podávania. Psychoterapia Samotná psychoterapia môže pomôcť len pri ľahších formách depresie. Pri ťažkej depresii nestačí. V kombinácii s liekmi však zvyšuje ich účinnosť. Psychoterapia pomáha hlbšie porozumieť, čo sa s človekom v depresii deje. Učí, akým spôsobom zaobchádzať s príznakmi a s problémami v živote a trénuje schopnosti, ktoré môžu v budúcnosti brániť rozvoju novej epizódy. Psychoterapeutický prístup poskytuje bezpečný priestor, v ktorom sa chorý môže prejaviť a vyjadriť čo ho trápi. Ako predísť ďalšej epizóde depresie Užívanie liekov Je veľmi dôležité neprerušiť liečbu antidepresívami predčasne. Môže to spôsobiť rýchly návrat príznakov depresie. Preto liečba pokračuje ešte nejaký čas po vymiznutí príznakov. Podávanie liekov by malo pokračovať aspoň 6-9 mesiacov po dosiahnutí úľavy. Ak sa jedná o opakovanú depresiu, je vhodné predĺžiť podávanie antidepresív na dobu dvoch rokov, pri troch a viacerých epizódach na päť rokov. V niektorých prípadoch je vhodné užívať antidepresíva celý život. Znižovanie stresu Stres hrá veľkú úlohu pri vzniku, tak aj pri udržiavaní depresie. Preto je dôležité naučiť sa stresu predchádzať. Pritom môže pomôcť:

- Pravidelnosť a rytmus pri denných činnostiach

- Kľudné rodinné rituály (spoločné stolovanie, výlety a pod.) - Láskyplné vzťahy v užšej aj širšej rodine - Dostatok priateľov - Korektné vzťahy na pracovisku - Plánovanie aktivít - Určovanie priorít - Pravidelný oddych (aktívny aj pasívny) - Pravidelné ranné vstávanie s krátkym cvičením a vlažnou sprchou - Dostatok príjemných zážitkov - Dostatok pravidelného pohybu - Asertivita - Vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu, ponáhľaniu sa - Čas na koníčky a záľuby - Navštevovanie kultúrnych podujatí Ďalší článok ktorý opisuje a dáva rady Ako zaobchádzať s demenciou je TU Ak chcete od nás dostávať ďalšie rady a nové pracovné pozície, napíšte nám na info@opatrovanie24.com


Prihláste sa na náš Facebook a budeme môcť sledovať pravidelné aktualizácie

2 комментария


Гость
30 июн. 2021 г.

Vdaka za clanok

Лайк

Гость
24 июн. 2021 г.

Ano, depresia Je riadna choroba

Лайк
bottom of page