Opatrovateľská  starostlivosť

Výhodou služby je nepretržitá 24 alebo 8 hodinová starostlivosť vrátane víkendov a sviatkov.  O opatrovanú osobu sa stará opatrovateľka priamo doma a je k dispozícii. Opatrovateľka býva spolu s pacientom a pomáha jej pri každodenných životných úkonoch. 

 

Cena služieb zahŕňa: 

 • prácu opatrovateľky

 • zákonné odvody do poisťovní

 • riadenie kompletnej administratívy

 • asistencia počas doby platnosti zmluvy

 • stála 24. hodinová núdzová linka 

 • Opatrovateľka je u nás v zamestnaneckom pomere a je sociálne a zdravotne poistená.  

 • Pri 24 hod opatrovaní je pre opatrovateľku potrebné zabezpečiť voľnú izbu so základným vybavením ako posteľ, stôl, skriňa atď.

   Opatrovanie zahŕňa nasledujúce služby 

008-love-1.png
002-cooking.png
004-handicap.png
opatera
pacienta
starostlivosť 
o domácnosť
trávenie voľných
chvíľ s pacientom

   Rozsah úkonov

Smiling Senior Woman

1. Sebaobslužné úkony: 

 • Pomoc pri osobnej hygiene (sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie)

 • Stravovanie, pitný režim (porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)

 • Vyprázdňovanie (sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)

 • Obliekanie a vyzliekanie (obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)

 • Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

Senior Yoga Class

2. Úkony starostlivosti o domácnosť 

 • Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru 

 • Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla 

 • Donáška jedla do domu 

 • Umývanie riadu 

 • Bežné upratovanie domácnosti 

 • Obsluha domácich spotrebičov 

 • Pranie, žehlenie 

 • Starostlivosť o lôžko 

 • Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby 

 • Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti 

Planting a Plant

3. Sprievod pri úkonoch

 • Na lekárske vyšetrenie 

 • Pri vybavovaní úradných záležitostí 

 • Pri záujmových činnostiach 

 • Na nákup a prechádzky 

 • Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní 

   Opatrovanie nezahŕňa 

Tray of Food

4. Úkony NEZAHŔŇAJÚ

 • Ošetrovať rany 

 • Cievkovať a vykonávať klystír 

 • Merať krvný tlak a pulz 

 • Odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie 

 • Ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať 

 • Vyživovať pacienta sondou 

 • Vymieňať permanentný katéter