top of page

  Domáca opatrovateľská  starostlivosť

Domáca opatrovateľská služba  predstavuje dôležitú súčasť systému starostlivosti o seniorov.

Výhodou služby je nepretržitá 24 hodinová starostlivosť vrátane víkendov a sviatkov  kedy sa opatrovateľka stará o opatrovanú osobu priamo u nej doma, v jej prirodzenom prostredí  a je k dispozícii počas 24 hodín  a pomáha mu pri každodenných životných úkonoch. 

 

Cena služby zahŕňa 

 • prácu opatrovateľky

 • zákonné odvody do poisťovní

 • riadenie kompletnej administratívy

 • asistencia počas doby platnosti zmluvy

 • stála 24 hodinová núdzová linka 

 • Opatrovateľka je zamestnancom EuProgres n.o a je sociálne a zdravotne poistená.  

 • Pri 24 hod opatrovaní je pre opatrovateľku potrebné zabezpečiť voľnú izbu so základným vybavením ako posteľ, stôl, skriňa atď.

   Opatrovanie zahŕňa nasledujúce služby 

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
24 h opatera
pacienta
starostlivosť 
o domácnosť
trávenie voľných
chvíľ s pacientom

   Rozsah úkonov

Smiling Senior Woman

1. Sebaobslužné úkony: 

 • Pomoc pri osobnej hygiene (sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie)

 • Stravovanie, pitný režim (porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)

 • Vyprázdňovanie (sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)

 • Obliekanie a vyzliekanie (obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)

 • Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

Senior Yoga Class

2. Úkony starostlivosti o domácnosť 

 • Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru 

 • Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla 

 • Donáška jedla do domu 

 • Umývanie riadu 

 • Bežné upratovanie domácnosti 

 • Obsluha domácich spotrebičov 

 • Pranie, žehlenie 

 • Starostlivosť o lôžko 

 • Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby 

 • Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti 

Planting a Plant

3. Sprievod pri úkonoch

 • Na lekárske vyšetrenie 

 • Pri vybavovaní úradných záležitostí 

 • Pri záujmových činnostiach 

 • Na nákup a prechádzky 

 • Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní 

   Opatrovanie nezahŕňa 

Tray of Food

4. Úkony NEZAHŔŇAJÚ

 • Ošetrovať rany 

 • Cievkovať a vykonávať klystír 

 • Merať krvný tlak a pulz 

 • Odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie 

 • Ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať 

 • Vyživovať pacienta sondou 

 • Vymieňať permanentný katéter 

bottom of page