top of page

   Registrácia 

   Žiadosť o opatrovateľskú službu (nezáväzná, bezplatná)

Klienti

Vyplňte registráciu a my Vám do 48. pracovných hodín zavoláme a pripravíme kalkuláciu.

Dakujeme za registraciu. Do 48. pracovnych dni Vam zavolame. Napojte sa na nas Facebook aby ste dostavali vsetky aktuality.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

   Chcem byť opatrovateľkou na Slovensku (nezáväzná, bezplatná registrácia)

Opatrovatelky

Vyplňte registráciu a my Vám do 48. pracovných hodín zavoláme. 

Ďakujeme za registraciu. Do 48. pracovnych hodin Vam zavolame. ​
Prihlaste sa na nas Facebook a budete dostavat pravidelne aktuality.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

Právne  informácie

Osobné údaje, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete telefonicky, sms, či emailom ,budú spracované vo vami poskytnutom rozsahu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov, a to na neurčité obdobie od ich poskytnutia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nemôže byť vykonaná požadovaná služba. Máte právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla príslušnej spoločnosti. Ďalej máte právo podľa § 21 zákona č. 101/2000 Zb., t. j. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa vás týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu a pod.

bottom of page