top of page

   Registrácia 

 Mám záujem o opatrovateľskú službu (nezáväzná, bezplatná)

Klienti

Vyplňte registráciu a my Vám do 48 pracovných hodín zavoláme a pripravíme kalkuláciu.

Ďakujeme za registráciu.          Do 48. pracovných hodín Vám zavoláme.            Napojte sa na náš Facebook aby ste dostávali všetky naše  aktuality.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

   Chcem byť opatrovateľkou na Slovensku (nezáväzná, bezplatná registrácia)

Opatrovatelky

Vyplňte registráciu a my Vám do 48. pracovných hodín zavoláme. 

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

Právne  informácie
Osobné údaje, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete telefonicky, sms, či emailom , budú spracované vo vami poskytnutom rozsahu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov, a to na neurčité obdobie od ich poskytnutia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nemôže byť vykonaná požadovaná služba. Máte právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla príslušnej spoločnosti. Ďalej máte právo podľa § 21 zákona č. 101/2000 Zb., t. j. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa vás týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu a pod.

bottom of page