top of page

   Proces vybavenia opatrovateľskej služby

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

1. Nezáväzná registrácia

 • Po Vašej registrácií TU

 • Do 48. pracovných hodín Vám zavoláme

 • Poskytneme Vám kalkuláciu služieb.

 • Po súhlase pripravíme opatrovateľskú zmluvu.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

2. Výber opatrovateľky

 • Na základe Vašich požiadaviek, ktoré ste uviedli v dotazníku, Vám vyberieme najvhodnejšiu opatrovateľku. Našim klientom ponúkame skúsené opatrovateľky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklad alebo majú skúsenosti. S opatrovateľkou sa môžete skontaktovať, zistiť čo Vás zaujíma a rozhodnúť sa.

 • Potvrdíte nám, či opatrovateľku prijímate.   

 • Ak potvrdíte, začneme realizáciu na príchod.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

3. Zabezpečenie dopravy opatrovateľky

 • Pomôžeme s organizáciou dopravy opatrovateľky až na adresu opatrovanej osoby.

 • Oznámime Vám dátum a čas jej príchodu.  

 • Opatrovateľku pripravíme na cestu a príchod k novému klientovi. Opatrovateľka bude oboznámená o stave klienta a náplni práce.

 • Opatrovateľka od nás dostane Infopríručku a takisto núdzovú telefónnu linku v prípade potreby.
   

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

5. Turnusy a výmena opatrovateliek

 • Výmena opatrovateliek prebieha v dvojtýždňových intervaloch. Po vzájomnej dohode sa interval môže predĺžiť alebo skrátiť.

 • Naplánujeme a zrealizujeme výmenu opatrovateliek tak, aby mal  klient zabezpečenú nepretržitú starostlivosť.

 • V prípade nepredvídanej situácie Vám ihneď zabezpečíme náhradu.  
   

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

4. Výkon práce a voľno

 • Po príchode odporúčame opatrovateľku znova čo najpodrobnejšie oboznámiť s Vašimi požiadavkami a predstavami. Odporúčame ukázať jej chod domácnosti a ako vykonávať zaužívané činnosti.

 • Opatrovateľka  bude vykonávať činnosti na ktorých sme sa vopred dohodli a sú uvedené aj v zmluve.

 • Opatrovateľka má nárok na 1 - 2 hodiny voľného času denne.  
   

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

6. Stála podpora

 • Počas trvania našej spolupráce sme Vám kedykoľvek k dispozícii pri riešení nepredvídaných situácií.  

 • Opatrovateľy od nás dostávaju stálu podporu a núdzovú 24 hodinovú linku. 

 • Opatrovateľkám pravidelne poskytujeme rady a vzdelávame ich.

bottom of page