top of page

   Proces vybavenia opatrovateľskej služby

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

1. Nezáväzná registrácia

 • Po Vašej registrácii TU.

 • Do 48 pracovných hodín Vám zavoláme a porozprávame sa o Vašej predstave na opatrovateľku.

 • Poskytneme Vám kalkuláciu  za službu opatrovateľky.

 • Po Vašom odsúhlasení pripravíme zmluvu o zabezpečení opatrovateľskej služby.

 • Pre opatrovateľku je potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu so základným vybavením. 

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

2. Výber opatrovateľky

 • Na základe Vašich požiadaviek, ktoré ste uviedli v dotazníku, Vám vyberieme tú najvhodnejšiu opatrovateľku. Našim klientom ponúkame skúsené opatrovateľky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Opatrovateľku si môžete  taktiež vybrať na základe telefonického alebo osobného kontaktu.

 • Potvrdíte nám, či opatrovateľku prijímate.   

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

3. Zabezpečenie dopravy opatrovateľky

 • Pomôžeme s organizáciou dopravy opatrovateľky až na adresu opatrovanej osoby.

 • Oznámime Vám dátum a čas jej príchodu.  

 • Opatrovateľku pripravíme na cestu a príchod k novému klientovi. Opatrovateľka bude oboznámená o stave klienta a náplni práce.

 • Opatrovateľka od nás dostane Infopríručku a takisto núdzovú telefónnu linku pre prípad potreby.
   

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

5. Turnusy a výmena opatrovateliek

 • Výmena opatrovateliek prebieha v 14 dňových intervaloch. Po vzájomnej dohode sa interval môže predĺžiť alebo skrátiť.

 • Naplánujeme a zrealizujeme výmenu opatrovateliek tak, aby opatrovaná osoba mala zabezpečenú nepretržitú starostlivosť.

 • V prípade nepredvídanej situácie Vám zabezpečíme náhradu.  
   

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

4. Výkon práce a voľno

 • Po príchode odporúčame opatrovateľku znova čo najpodrobnejšie oboznámiť Vašou predstavou práce, prípadne ju upozorniť na zaužívané zvyky v domácnosti.  

 • Opatrovateľka  bude vykonávať činnosti, na ktorých sme sa vopred dohodli a sú uvedené aj v zmluve. 

 • Opatrovateľka má nárok na 2 hodiny voľného času denne.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

6. Stála podpora

 • Počas trvania našej spolupráce sme Vám kedykoľvek k dispozícii pri riešení nepredvídaných situácií.  

 • Opatrovateľky od nás dostávajú stálu podporu a núdzovú 24 hodinovú linku. 

bottom of page