top of page

   Cenník opatrovateľskej služby

   Klient  ako samoplatiteľ

Samoplatca

Pri samoplatení nie je potrebný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a nie sú potrebné ani iné lekárske a sociálne potvrdenia.

Denná sadzba 24-hodinovej opatrovateľskej služby sa v závislosti od stavu pacienta, stupňa náročnosti práce  a rozsahu poskytovaných služieb

sa pohybuje:​

  • 24 hodinová služba:   od 85€ - 88€ / deň

  •   8 hodinová služba:   od 7,30€ / hodina

 

Cena zahŕňa

  • prácu opatrovateľky

  • zákonné odvody  zamestnanca do poisťovní

  • riadenie kompletnej  zamestnaneckej administratívy

  • asistencia počas doby platnosti zmluvy
  • stála 24. hodinová núdzová linka 

Opatrovateľka je zamestnancom  EuProgres n.o. a je sociálne a zdravotne poistená. Organizácia za ňu hradí odvody a vedie kompletnú administráciu.

Pre opatrovateľku je potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu so základným vybavením ako posteľ, stôl, skriňa. 

EU

   Klient s príspevkom EU fondov

V prvom štvrťroku 2024 sa pripravuje realizácia nového národného projektu na podporu domácej opatrovateľskej služby. Pre čerpanie príspevku  je potrebné zabezpečiť doklad "Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu“.

Cenník 

Klient prispieva za jednu hodinu opatrovateľskej služby

pracovné dni:  Po – Pia od 6:00h do 22:00h          2,70€/ hodina

24-hodinová opatrovateľská služba:                       38-45€/ deň

Obec

   Klient s príspevkom obce

Presná suma príspevku závisí od výšky dotácie, ktorou prispieva obec na sociálnu služby.  Príspevok od obce môže znížiť poplatok klienta pri účasti v Projekte na podporu opatrovateľskej služby ako aj v prípade samoplatcov.  Odporúčame obrátiť sa najskôr na obecný/ mestský úrad a zistiť možnosti finančného príspevku na sociálnu službu.

Príklad: 

1 hodina / cez projekt

2,70€ - cez projekt

1,00€ - príspevok obce

1,70€ - doplatok klienta           

1 hodina / samoplatca

7,30€ - samoplatca

1,00€ - príspevok obce

6,30€ - doplatok klienta

* Vyhradzujeme s právo na zmeny

bottom of page