Cenník

   Klient  ako samoplatiteľ

 

Pri samoplatení nie je potrebný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a nie sú potrebné ani iné lekárske a sociálne potvrdenia.

Sadzba 

  • 24 hodinová služba:   od 65 € - 85 € / deň

  •   8 hodinová služba:   od 6,50 € / hodina

Sadzba závisi od zdravotného stavu klienta a rozsahu služieb ktoré klient vyžaduje. 

Cena zahŕňa

  • prácu opatrovateľky

  • zákonné odvody do poisťovní

  • riadenie kompletnej administratívy

  • asistencia počas doby platnosti zmluvy
  • stála 24. hodinová núdzová linka 

Opatrovateľka je v zamestnaneckom pomere a je sociálne a zdravotne poistená. Agentúra za ňu hradí odvody a vedie kompletnú administráciu.

Pre opatrovateľku je potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu so základným vybavením ako posteľ, stôl, skriňa. 

 

   Klient s príspevkom EU fondov

Opatrovateľskú službu je možné platiť z príspekov EU fondov v rámci projektu POS (Podpora opatrovateľskej služby), ktorého doba trvania je 1.12. 2021 - 30.11.2023.  V takom prípade je potrebné zabazpečiť doklad "Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu“.

Cenník 

Klient prispieva za jednu hodinu opatrovateľskej služby

pracovné dni PO – PIA            od 6:00h do 22:00h          2,20 €/ hod.

pracovné dni PO – PIA /noc    od 22:00 h. do 6:00 h       4,00 €/ hod.

 

   Klient s príspevkom obce

Presná suma príspevku závisí od výšky dotácie, ktorou prispieva obec na sociálnu služby.  Príspevok od obce môže znížiť poplatok klienta pri účasti v Projekte na podporu opatrovateľskej služby ako aj v prípade samoplatcov.  Odporúčame obrátiť sa najskôr na obecný/ mestský úrad a zistiť možnosti finančného príspevku na sociálnu službu.

Príklad: 

1 hodina / cez projekt

2,20€ - cez projekt

1,00€ - príspevok obce

1,20€ - doplatok klienta           

1 hodina / samoplatca

6,50€ - samoplatca

1,00€ - príspevok obce

5,50€ - doplatok klienta

* Vyhradzujeme s právo na zmeny