header-logo-c42b8469d4ff83527a0de9b1f268b202d897eb8940276bce8c54b5b867d65b7b.png
esf_horizontal.png
download (1).png
LogoMSSR.png

Poskytujeme komplexnú domácu starostlivosť seniorom na celom území Slovenska.

 Sme implementačnou agentúrou projektu Podpora opatrovateľskej služby I & II s príspevkom EÚ fondov -
- Operačný program Ľudské zdroje ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.    

Chcem byť opatrovateľkou

viaceré spôsoby hradenia služieb
008-love-1.png
domáca opatera klienta
žiadne poplatky
002-cooking.png
starostlivosť o domácnosť
001-support.png
stála podpora  24 hod. denne
004-handicap.png
trávenie voľných chvíľ s klientom

Akreditovaná služba

  • Databáza 1 000 opatrovateliek

  • Viac ako 30 rokov skúsenosti

  • Podpora z EÚ Fondov a obcí

Spoľahlivosť

  • 8. a 24 hod. zmeny

 

  • Služba cez víkendy a sviatky

  • Riadenie celej administrativy

Vybavenie z domu

  • Objednávky aj telefonicky 

  • Vybavenie z pohodlia domova

  • Bez poplatkov

Picture1.png

Viac ako 225 seniorov dostalo stálu domácu starostlivosť a vytvorilo sa viac ako 310 pracovných pozícií po celom území Slovenska. 

Pozitívny dopad
SK_edited.jpg
German flag.jpg
Gradient

Rady o starostlivosti o seniorov