Seniors%20Laughing_edited_edited.jpg

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

header-logo-c42b8469d4ff83527a0de9b1f268b202d897eb8940276bce8c54b5b867d65b7b.png
esf_horizontal.png
download (1).png
logo.png

Poskytujeme komplexnú domácu starostlivosť seniorom na celom území Slovenska.

 Sme neziskovou implementačnou organizáciou projektu Podpora opatrovateľskej služby II s príspevkom EÚ fondov -
- Operačný program Ľudské zdroje ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu rozvoja.    
 

Ako neverejný poskytovateľ pôsobíme vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.

 1. Podpora opatrovateľskej služby II v Banskobystrickom kraji;

 2. Podpora opatrovateľskej služby II v Bratislavskom samosprávnom kraji;

 3. Podpora opatrovateľskej služby II v Košickom samosprávnom kraji;

 4. Podpora opatrovateľskej služby II v Prešovskom  samosprávnom kraji;

 5. Podpora opatrovateľskej služby II v Trnavskom samosprávnom kraji;

 6. Podpora opatrovateľskej služby II v Žilinskom samosprávnom kraji;

Trvanie projektu

December 2021 – november 2023

viaceré spôsoby hradenia služieb
008-love-1.png
domáca opatera klienta
žiadne poplatky
002-cooking.png
starostlivosť o domácnosť
001-support.png
stála podpora  24 hod. denne
004-handicap.png
trávenie voľných chvíľ s klientom
Gradient
Picture1.png

Viac ako 225 seniorov dostalo stálu domácu starostlivosť a vytvorilo sa viac ako 310 pracovných pozícií po celom území Slovenska. 

Akreditovaná služba

 • Databáza 1 000 opatrovateliek

 • Viac ako 30 rokov skúsenosti

 • Podpora z EÚ Fondov a obcí

Spoľahlivosť

 • 8. a 24 hod. zmeny

 

 • Služba cez víkendy a sviatky

 • Riadenie celej administrativy

Vybavenie z domu

 • Objednávky aj telefonicky 

 • Vybavenie z pohodlia domova

 • Bez poplatkov

Naši partneri

header-logo-c42b8469d4ff83527a0de9b1f268b202d897eb8940276bce8c54b5b867d65b7b.png
esf_horizontal.png
download (1).png
logo.png
Gradient

Rady o starostlivosti o seniorov