top of page
2f6e9b5249a4471a97f4d563af066a68%20(2)%20(2)_edited (1) (1).jpg

24 HOD. DOMÁCE OPATROVANIE
NA SLOVENSKU

Poskytujeme domácu starostlivosť seniorom na celom území Slovenska, aj s podporou EU Fondov.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

 Sme neziskovou organizáciou projektu Podpora opatrovateľskej služby II s príspevkom EÚ fondov -
- Operačný program Ľudské zdroje ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu rozvoja.    
Ako neverejný poskytovateľ pôsobíme vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.

viaceré spôsoby hradenia služieb
žiadne poplatky
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
stála podpora  24 hod. denne
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
8-24 hod. domáca opatera klienta
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
starostlivosť o domácnosť
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
trávenie voľných chvíľ s klientom
Gradient
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

Viac ako 300 seniorov dostalo stálu domácu starostlivosť a vytvorilo sa viac ako 400 pracovných pozícií po celom území Slovenska. 

Akreditovaná služba

  • Databáza 1 000 opatrovateliek

  • Viac ako 30 rokov skúsenosti

  • Podpora z EÚ Fondov a obcí

Spoľahlivosť

  • 8. a 24 hod. zmeny

 

  • Služba cez víkendy a sviatky

  • Riadenie celej administrativy

Vybavenie z domu

  • Objednávky aj telefonicky 

  • Vybavenie z pohodlia domova

  • Bez poplatkov

bottom of page