top of page

   ADOS - Domáca ošetrovateľská starostlivosť 

Opatrovanie24 sa zameriava na poskytovanie služieb občanom v ich prirodzenom domácom prostredí, Opatrovanie 24 hodin, ADOS, Hospic.

Poskytujeme komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť chorým, u ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli.

Zárukou kvality našich služieb je vyškolený a fundovaný personál na vysokej profesionálnej úrovni. Náš personál má bohaté skúsenosti v poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby .

Na starostlivosť majú na ňu nárok pacienti všetkých vekových a diagnostických skupín. Môžu sa o ňu uchádzať samotní pacienti alebo príbuzní chorého, ak je chorý prepustený z nemocnice do domáceho liečenia a je potrebné

   Rozsah výkonov

 • ošetrovanie chronických a ťažko sa hojacich rán

 • ošetrovanie preležanín, dekubitov a iných narušení celistvosti kože

 • ošetrovanie vredov predkolenia

 • ošetrenie stómie

 • ošetrovateľská rehabilitácia

 • meranie vitálnych funkcií

 • odber biologického materiálu

 • aplikácia injekcií

 • starostlivosť o doliečenie po ukončení pobytu v nemocnici

 • starostlivosť o chorých bez potreby hospitalizácie v nemocnici

 • starostlivosť o chorých v posledných štádiách života

 • ošetrovateľskú rehabilitáciu

 • aplikáciu liekov (podávanie injekcií, infúzií)

 • ošetrovanie a preväzy rán

 • odber krvi a iného biologického materiálu

 • meranie vitálnych funkcií (TK, pulz, TT)

 • donášku liekov, jednorázových pomôcok a zdravotníckeho materiálu

 • nadštandardné výkony a služby podľa potrieb klienta

   Najčastejšie otázky

Čo zahŕňa domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • vyšetrenie rehabilitačným lekárom za účelom následnej rehabilitácie

 • odborná liečebná rehabilitácia

Komu je určená domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • imobilnému pacientovi

 • pacientovi s obmedzenou pohyblivosťou

 • pacientovi po absolvovaní jednodňovej chirurgii – samoplatca

 • pacientovi, ktorý si chce skrátiť pobyt v nemocnici

 • pacientovi, ktorý preferuje domáce prostredie

Kto odporučí túto službu?

 • praktický lekár, lekár špecialista

 • lôžkové zdravotnícke zariadenie

 • sám si požiadate o túto službu

 

Kto hradí túto službu?

Kde sa poskytuje domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • v domácnosti pacienta

V akej oblasti je služba dostupná?

 • na území celej Bratislavy

 • Ako sa objednáva domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • kontaktujte nášho koordinátora telefonicky 0903 246 167

 • žiadosť /tlačivo/ navrh na ados (na stiahnutie tu: PDF, MS Word)

Kde sa poskytuje domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • v domácnosti pacienta

 • v akej oblasti je služba dostupná?

 • na území celej Bratislavy a Banskobystrický kraj.

Ako sa objednáva domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • Prosím vyplňte registráciu a my Vám zatelefonujeme ohľadom upresnenia služieb.

   Cenník služieb

Jednorazové poplatky za služby, ktoré klient objednáva v Ados-e za priamu platbu v prípade, že ich neuhrádza zdravotná poisťovňa:

(V cene výkonov nie su uvedené ceny špeciálneho materiálu)

 • Doprava ku klientovi 2,00 €

 • Každá návšteva v pracovných dňoch 2,00 €

 • Každá návšteva v dňoch pracovného voľna a vo sviatok 3,00 €

 • Celkový kúpeľ na lôžku u imobilného pacienta 4,00 €

 • Výmena permanentného katétra u ženy 4,00 €

 • Cievkovanie ženy 4,00 €

 • Odber sterov na kultiváciu 2,00 €

 • Očistná klyzma 4,00 €

 • Meranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty 2,00 €

 • Aplikácia liečiva i.m., s.c. 2,00 €

 • Aplikácia liečiva i.v. 4,00 €

 • Podávanie a sledovanie infúzie do 250 ml 7,00 €

 • Podávanie a sledovanie infúzie nad 250 ml 9,00 €

 • Ošetrenie dekubitu do 5cm 3,00 €

 • Ošetrenie dekubitu nad 5cm 5,00 €

 • Ošetrenie vredu predkolenia 3,00 €

 • Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka 4,00 €

 • Preväz jednoduchej rany 2,00 €

 • Preväz zložitej rany 4,00 €

 • Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút 4,00 €

 • Odber krvi venepunkciou (1 kontajner) 2,00 €

 • Odber kapilárnej krvi, zmeranie glykémie glukometrom 2,00 €

 • Doprava biologického materiálu do laboratória 2,00 €

 • Odsávanie pacienta 4,00 €

 • Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 2,00 €

 • Jedna úprava postele 2,00 €

 • Starostlivosť o ústnu dutinu 2,00 €

 • Podávanie kyslíka 4,00 €

   Liečebná rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po operáciách, cievnych mozgových príhodách alebo úrazoch, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenia. 

Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaný fyzioterapeuti z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Domáca liečebná rehabilitácia sa poskytuje na základe návrhu rehabilitačného lekára a písomnej dohody pacienta s ADOS.

Môže byť hradená čiastočne zo zdravotného poistenia alebo pacientom. Fyzioterapeut volí kombináciu cvikov, techník a rôznych rehabilitačných postupov podľa cieľu terapie. 

Poskytované rehabilitačné výkony: individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, metódy podľa Bobatha, Kabata a Mojžišovej, mäkké a mobilizačné techniky, cielená ergoterapia, dychová gymnastika, cievny gymnastika, klasická masáž, reflexná masáž, cielená odborná inštruktáž a poradenstvo. Fyzioterapeut pri návšteve v domácom prostredí pacienta môže odporučiť vhodné rehabilitačné pomôcky a zároveň má za úlohu naučiť pacienta ako správne cvičiť aby sa čo najrýchlejšie dostal do pôvodnej formy, zlepšil si prípadne udržal stav pohybového aparátu. Počet domácich rehabilitačných návštev je individuálny a závisí od stupňa postihnutia.

bottom of page