top of page

   Pre opatrovateľky 

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

1. Odmena a Výhody 

  Odmena závisí od zdravotného stavu klienta a rozsahu služieb, ktoré klient vyžaduje.

 • Odmena od 750 € / mes. brutto

 • Nástup počas celého roka

 • Práca po celom Slovensku

 • Príspevok na stravné

  Zahŕňa:

 • Slovenská pracovná zmluva

 • Trvalý pracovný pomer na plný úväzok aj pri 2 - týždňových turnusoch

 • Strava a ubytovanie u klienta počas turnusu zdarma

 • Hradené zákonné odvody bez prerušenia aj počas turnusového voľna

 • Zápočet rokov dôchodku bez prerušenia

Slovensko
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

2. Podmienky

 • Umiestňujeme tak, aby schopnosti opatrovateľky spĺňali potreby klienta

 • Schopnosť vykonávať základný rozsah služieb TU

 • Nie je potrebné zdravotné vzdelanie, je výhodou

 • Opatrovateľský kurz je potrebný 

 • Skúsenosť je vítaná   

 • Zodpovedný prístup

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

4. Turnusy a výmena opatrovateliek

 • Výmena opatrovateliek prebieha v dvojtýždňových intervaloch. Po vzájomnej dohode sa interval môže predĺžiť alebo aj skrátiť.

 • Organizácia naplánuje a zrealizuje výmenu tak, aby mal klient zabezpečenú nepretržitú starostlivosť.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

5. Stála podpora

Ponúkame Vám širokú škálu poradenstva a podpory pred aj počas Vašej činnosti opatrovateľky alebo opatrovateľa.

 • bezplatná registrácia v našej databáze záujemcov

 • komplexné poradenstvo pred nástupom do práce

 • pomoc pri vyhľadávaní pre Vás vhodného klienta

 • príprava všetkých potrebných dokumentov a zmlúv

 • prihlásenie a odhlásenie v poisťovniach 

 • pomoc pri riešení prípadných konfliktov

 • priebežné poradenstvo a asistencia počas celej doby platnosti zmluvy

 • 24 - hodinová núdzová linka v prípade potreby

Rozsah sluzieb

   Úkony opatrovateľky

Planting a Plant

2. Úkony nezahŕňajú 

 • ošetrovať rany 

 • cievkovať a vykonávať klystír 

 • merať krvný tlak a pulz 

 • odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie 

 • ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať 

 • vyživovať pacienta sondou 

 • vymieňať permanentný katéter 

Home Cook

1. Úkony zahŕňajú

 • celodenná starostlivosť o pacienta v jeho vlastnom dome/byte

 • podpora pri mobilite - vstávaní, líhaní, sadaní, pri chôdzi

 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní

 • pomoc pri prijímaní potravy a pri užívaní liekov

 • pomoc pri osobnej hygiene, sprchovaní, použití WC a inkontinencii

 • príprava jedál počas dňa

 • nakupovanie pre pacienta

 • vykonávanie drobného upratovania, pranie a žehlenie

 • trávenie voľného času s pacientom, prechádzky

 • dohľad nad opatrovanou osobou

Rady o starostlivosti o seniorov

bottom of page