top of page

   Hospicová starostlivosť 

Poprosi ADOS je tu domáca hospicová starostlivosť - nový druh zdravotníckej starostlivosti, ktorá poskytuje v domácom prostredí pacienta, ktorý je nevyliečiteľne chorý a zomierajúci, komplexnú  paliatívnu starostlivosť pre zomierajúcich, s cieľom zlepšiť kvalitu jeho života a jeho rodiny, zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu.

Mobilný hospic ponúka odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich domácom prostredí.

Mobilná hospicová starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť stala prirodzenou súčasťou konca života.

 

Vychádza z celostného pohľadu na človeka, z dôsledného akceptovania individuálnych potrieb chorého a kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka.

 

Mobilný hospic ponúka odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich domácom prostredí.

 

Mobilná hospicová starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť stala prirodzenou súčasťou konca života.

Vychádza z celostného pohľadu na človeka, z dôsledného akceptovania individuálnych potrieb chorého a kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka.

 

V rámci starostlivosti mobilného hospicu sú prijatí len tí chorí, u ktorých bola vyčerpaná kauzálna liečba a ďalšia liečba a starostlivosť je zameraná na zmiernenie ťažkostí, ktoré spôsobuje základné ochorenie, tíšenie bolesti a emocionálnu podporu chorého a jeho rodiny.

 

Rešpektuje ľudskú dôstojnosť človeka. Poskytuje úľavu od bolesti a zasahujúcich príznakov, zahŕňa pomoc pri riešení psychologických, sociálnych, duchovných a spirituálnych potrieb chorého.

 

Domáca hospicová starostlivosť je poskytovaná na základe odporúčania praktického a odborného lekára .

   Cieľ starostlivosti

  • zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti

  • poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia

  • poskytovať pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a po jeho smrti v čase smútenia

  • neurýchľovať ani neodďaľovať smrť

  • integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta

 

Rodinu pacienta podporuje a pomáha jej zvládnuť situáciu s chorým a vyrovnať sa so smútkom po jeho odchode.

Rešpektuje ľudskú dôstojnosť človeka. Poskytuje úľavu od bolesti a zasahujúcich príznakov, zahŕňa pomoc pri riešení psychologických, sociálnych, duchovných a spirituálnych potrieb chorého.

Čo nie sme schopní ponúknuť:

  • trvalú prítomnosť pri zomierajúcom

  • zdravotné úkony, ktoré vyžadujú nemocničnú starostlivosť

   Podmienky prijatia

Základné podmienky poskytovania starostlivosti v mobilnom hospici

pacient  trpí nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom štádiu ochorenia a potrebuje paliatívnu starostlivosť

pacient slobodne  sa rozhodol zostať v domácom prostredí a jeho blízky sa o neho chcú a môžu postarať

aspoň jedena osoba v rodine je pripravená prevziať zodpovednosť za každodennú, celodennú starostlivosť. Je schopný zaistiť podávanie liekov podľa rozpisu lekára.

pacient  a jeho blízky súhlasia s paliatívnou starostlivosťou, ktorá je zameraná na zmiernenie utrpenia, liečbu bolesti a na tlmenie príznakov, ktoré ochorenie sprevádza

pacient súhlasí so starostlivosťou mobilného hospicu, umožní zdravotníkom vyšetrenie, ošetrenie  a rešpektuje predpísanú liečbu

pacient  býva v domácnosti na území mesta Banská Bystrica alebo Bratislava .

k zabezpečeniu kontinuálnej liečby a predpisovaniu liekov je dôležitá funkčná spolupráca s praktickým a odborným lekárom

chorý a ošetrujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov.

   Na záver

Mobilný hospic ako návštevná služba je ideálnom formou starostlivosti o chorých a zomierajúcich pacientov za podmienok , že ich zdravotný stav je stabilizovaný, symptómy ochorenia sú pod kontrolou, pacient má rodinné zázemie a domáca starostlivosť je dostupná.

Podporte nás

Môžete nás podporiť akoukoľvek peňažnou čiastkou na účet IBAN:

SK33 7500 0000 0040 2546 3659  vedený  v ČSOB
 

InterCare s.r.o

Kutuzovova1,  831 03 Bratislava,  ičo: 36 289 485

Prevádzka I:  Horná 54,  Banská Bystriva 974 01

Prevádzka II: Hradská č. 50,  82107 Bratislava.

Kontakt:  0918 053  593,  048  6195168,  iveta.lanakova@euprogres.sk 

   Naši partneri

bottom of page