top of page
opatrovatenie seniorov na slovensku, opatrovatelska sluzba, opatrovanie doma

24 hod. opatrovanie v rodinách na  Slovensku

Poskytujeme domácu starostlivosť seniorom na celom území Slovenska, aj s prispevkom z  EU fondov.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

 EuProgres n.o. realizuje projekt  "Podpora opatrovateľskej služby II" s príspevkom EÚ fondov -
Operačný program Ľudské zdroje ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu rozvoja.    
Ako neverejný poskytovateľ pôsobíme vo všetkých samosprávnych krajoch na  celom území Slovenska.

viaceré spôsoby hradenia služieb

žiadne poplatky

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

stála podpora  24 hod. denne

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

8-24 hod. domáca opatera klienta

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

starostlivosť o domácnosť

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

trávenie voľných chvíľ s klientom

Gradient
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov

Viac ako 300 seniorov dostalo od nás stálu domácu starostlivosť a vytvorilo sa viac ako 400 pracovných pozícií po celom území Slovenska. 

Akreditovaná služba

  • Databáza 1 000 opatrovateliek

  • Viac ako 30 rokov skúsenosti

  • Podpora z EÚ Fondov a obcí

Spoľahlivosť

  • 8. a 24 hod. zmeny

 

  • Služba cez víkendy a sviatky

  • Riadenie celej administrativy

Vybavenie z domu

  • Objednávky aj telefonicky 

  • Vybavenie z pohodlia domova

  • Bez poplatkov

bottom of page